Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Εταιρία Κοινωνικής Μέριμνας: Αίτηση επιδότησης θέσεων για τον Παιδικό Σταθμό Σίφνου «Το Μικρό Καράβι»

Paidikos Stathmos Sifnou

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 
Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022, με την οποία καλούνται  οι ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν αίτηση για επιδότηση θέσεων σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας. Ειδικότερα, για τον Παιδικό Σταθμό Σίφνου «Το Μικρό Καράβι», αίτηση μπορεί να υποβληθεί για νήπια γεννημένα τα έτη 2018 και 2019.
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενες ή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης και
β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
 
Η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά δημοσίους υπαλλήλους. Γι’ αυτούς θα ακολουθήσει πρόσκληση μέσα στο επόμενο διάστημα.
 
Οι ωφελούμενες των οριστικών πινάκων κατάταξης θα λάβουν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. «αξία τοποθέτησης» (voucher), με βάση την οποία θα εγγράψουν τα τέκνα τους, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση για την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτει το voucher.
Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»).  Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη από 19/07/2021, με καταληκτική ημερομηνία 03/08/2021 και ώρα 23:59.
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ – ΚΟΝΤΟΥ

 
 

.