Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Ανακοίνωση πώλησης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

unnamed file 5

Σίφνος, 21-07-2021

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 
Ο Δήμος Σίφνου, σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθ. 17 του ν. 4056/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 52/12-03-2012), διαθέτει προς πώληση παραγωγικά ζώα που περισυνελέχθησαν ανεπιτήρητα στην περιοχή ΒΑΘΥ, με κριτήριο την υψηλότερη προσφορά.
 
Ειδικότερα, πρόκειται για τρία (3) ερίφια, τα οποία  σημάνθηκαν με ενώτια και καταχωρήθηκαν στο μητρώο εκμετάλλευσης του Δήμου.
 
Παρακαλούμε τους τυχόν ενδιαφερόμενους αγοραστές να αποστείλουν έγγραφη προσφορά, το αργότερο μέχρι την 26η Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: m.sardi@sifnos.gr.
 
Τιμές εκκίνησης για κάθε ερίφιο: τριάντα πέντε ευρώ (35€).
                                
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2284360318 (εργάσιμες ημέρες & ώρες).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.