Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Σ (06.07.2021)

  • Αρχική
  • ΔΗ.Κ.Ε.Σ
  • Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Σ (06.07.2021)
DIMOS4

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
Σας προσκαλώ την Τετάρτη 6 Ιουλίου  2021 και ώρα 2:30 μ.μ.,  σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (skype) σχετικά με τα παρακάτω θέματα:
 

  1. Απόφαση προσλήψεων των διμήνων υπαλλήλων βάση των αναρτηθέντων πινάκων κατάταξης.
  2. Αίτημα καταβολής επιχορήγησης από το Δήμο Σίφνου.
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

 
Παρακαλούμε αν δεν μπορείτε να παραβρεθείτε για οποιοδήποτε λόγω να ενημερώσετε τους αναπληρωτές σας.
 

Για τη ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΣΟΝΙΟΥ

.