Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνων «ATROMITOS RACE 2021 (2-4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021)» 

ATROMHTOS

                                                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΙΦΝΟ ΛΟΓΩ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ «ATROMITOS RACE 2021 (2-4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021)»
 
Στην Ερμούπολη Σύρου, σήμερα την 30-06-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων Α/Υ’ Φώτιος ΤΖΕΛΕΠΗΣ        Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/99 [ΦΕΚ Α-57] ‘’ Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας’’ ως αντικ. με αρ.48 Ν.4313/14
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 [Α-58] ‘’Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών’’
  3. Την υπ’ αριθ. 9315/10/1-ια’ από 03/04/2007 Εγκύκλιο-Δ/γη κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.
  4. Την υπ’ αριθ. 9319/21/1309628 από 29/06/2021 αναφορά του Α.Τ. Μήλου
  5. Το υπ’ αριθ. 1016/49/556 από 29/06/2021 έγγραφο του Α.Σ. Σίφνου
  6. Το υπ’ αριθ. 3777 από 18/06/2021 έγγραφο του Δήμου Σίφνου

 

                                                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

  1. Λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου που θα πραγματοποιηθούν στη νήσο Σίφνο, αποφασίζουμε την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις κάτωθι τοποθεσίες, ημερομηνίες και ώρες:

 
α. Τις 02-07-2021 ημέρα Παρασκευή και κατά τις ώρες 21:00 έως 22:00, στην Επαρχιακή Οδό Απολλωνίας – Καμαρών, στη θέση Φυρόγια.
β. Τις 03-07-2021 ημέρα Σάββατο και κατά τις ώρες 10:30 έως 11:30, στην Επαρχιακή Οδό Απολλωνίας – Πλατύ Γιαλού, και συγκεκριμένα από τη διασταύρωση της Ξενοδοχειακής Μονάδας με διακριτικό τίτλο  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» έως το τέρμα της ανωτέρω οδού, με κατεύθυνση προς Πλατύ Γιαλό, απόστασης περίπου οχτακοσίων (800) μέτρων.
γ. Τις 04-07-2021 ημέρα Κυριακή και κατά τις ώρες 08:00 έως 08:30 στην Επαρχιακή Οδό Απολλωνίας – Πλατύ Γιαλού, και συγκεκριμένα από το ύψος της στάσης «PALMIRA», έως το τέρμα της ανωτέρω οδού, με κατεύθυνση προς Πλατύ Γιαλό, απόστασης περίπου πεντακοσίων (500) μέτρων.
 

  1. Ο δήμος Σίφνου υποχρεούται για την τοποθέτηση και τη συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς επίσης και για τη λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων σύμφωνα με τα αρ. 9 και 10 του Ν. 2696/99 ‘’Περί Κ.Ο.Κ.’’ ως ισχύει.

 

  1. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 52 του Ν.

2696/99 ‘’Περί Κ.Ο.Κ.’’ ως ισχύει.
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:                                                                                                                  -Ο-

1. ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                                      ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                      2. ΓΡ.ΤΥΠΟΥ ΓΕ.Π.Α.Δ.Ν.Α.                                                                                ΦΩΤΙΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ
3. R/T ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                    ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
4. Α.Τ. ΜΗΛΟΥ
5. Α.Σ. ΣΙΦΝΟΥ
 

.