Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου – ΔΗ.Κ.Ε.Σ. : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για Συσκευή Έκδοσης Εισιτηρίων λεωφορείου

currency 3048083 1920

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ΔΗ.Κ.Ε.Σ. προτίθεται να προμηθευτεί τα κατωτέρω είδη:

Συσκευή Έκδοσης Εισιτηρίων λεωφορείου

 
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά με σφραγίδα της εταιρίας σας και υπογραφή.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15/6/2021
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 22/6/2021
Η προσφορά θα κατατεθεί στην Ελληνική γλώσσα (πάνω αριστερά, στις πληροφορίες).
Χρόνος ισχύος προσφοράς: Να αναγράφεται επί της προσφοράς.
Στο έντυπο της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία της επιχείρησης, σφραγίδα και υπογραφή.
Η τιμή προσφοράς να είναι σε ΕΥΡΩ και να αναφέρεται εάν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ ή όχι.

Για τη ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΣΟΝΙΟΥ

.