Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Σ. (09.06.2021)

  • Αρχική
  • ΔΗ.Κ.Ε.Σ
  • Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Σ. (09.06.2021)
3

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
Σας προσκαλώ την Τετάρτη 9 Ιουνίου  2021 και ώρα 2:30 μ.μ.,  σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης σχετικά με τα παρακάτω θέματα:
 

  1. Ανατροπή κωδικών εξόδων οικ. έτους 2020
  2. Διοργάνωση προβολής περιβαλλοντικών ταινιών
  3. Έγκριση πρακτικού καταστροφής
  4. Διοργάνωση εκδήλωσης πύργων 2021
  5. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για διάθεση πιστώσεων

 
Παρακαλούμε αν δεν μπορείτε να παραβρεθείτε για οποιοδήποτε λόγω να ενημερώσετε τους αναπληρωτές σας.

 

Για τη ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

η Πρόεδρος

Ευαγγελία Ατσόνιου

.