Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Ανακοίνωση με επείγοντα χαρακτήρα

unnamed file 1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Λόγω έκτακτου και σοβαρού προβλήματος που παρουσιάστηκε στη μονάδα αφαλάτωσης του Πλατύ Γιαλού,
παρακαλούμε τους κατοίκους του οικισμού για τον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης νερού
και της χρήσης του προς εξυπηρέτηση των απολύτως απαραίτητων αναγκών.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου κάνουν ό,τι είναι δυνατόν
για την τροφοδοσία των δεξαμενών καθώς για την ταχύτερη αντιμετώπιση του τόσο σοβαρού προβλήματος.

  • Σε περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα της χρήσης νερού από στέρνες, παρακαλούμε για την επιλογή

της συγκεκριμένης χρήσης. Η συνδρομή σας με τον τρόπο αυτόν θα αμβλύνει το πρόβλημα.
 
Σίφνος, 2.6.2021

.