Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου : Υποβολή αιτημάτων για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας Δήμου Σίφνου

3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

 
Καλούνται οι επαγγελματίες του νησιού μας  που επιθυμούν  να τους παραχωρηθεί η χρήση κοινόχρηστου χώρου για τη λειτουργία της επιχείρησής τους και δεν έχουν ακόμα υποβάλει το αίτημά τους να αποστείλουν την αίτησή τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου μας το αργότερο ως και την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021.
 
Η αποστολή της αίτησης μπορεί να γίνει:
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: m.sardi@sifnos.gr),
ταχυδρομικά (ταχ. δ/νση: Δήμος  Σίφνου, Απολλωνία – 840 03 Σίφνος).
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώνουν την παραλαβή του αιτήματός τους, επικοινωνώντας με την υπάλληλο  του Δήμου μας κα Μαργαρίτα Σάρδη (τηλ.: 2284360324).
 
Εάν πρόκειται για αίτημα που υποβάλλεται για πρώτη φορά ή για τροποποίηση παλαιότερου, η αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα ή έστω σκαρίφημα, στο οποίο θα περιγράφονται:
 
το σχήμα  και οι ακριβείς διαστάσεις του αιτούμενου προς παραχώρηση χώρου,
το είδος του εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί σε αυτόν (τραπέζια, καρέκλες).
 
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 4/2021 απόφασή του (Α.Δ.Α.: 921ΥΩ1Τ-104) ενέκρινε για το οικονομικό έτος 2021 μείωση κατά 50% στο τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων ως ελάχιστη έκφραση υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.
Υπενθυμίζουμε ότι τα θέματα χρήσης – παραχώρησης των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου ρυθμίζονται βάσει Κανονισμού, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αρ. 127/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.:  ΨΥ4ΧΩ1Τ-ΑΥΓ).
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι κατά την εξέταση των αιτημάτων θα ληφθούν υπόψη οι ειδικές συνθήκες λειτουργίας των καταστημάτων, έτσι όπως αυτές θα διαμορφωθούν βάσει όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των διευκρινίσεων που θα ακολουθήσουν.
Σίφνος, 4.5.2021

.