Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΗΚΕΣ (24-03-2021)

DimosSifnou DIKES sm

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Σ

     ( 24-03-2021)  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ.
ΑΠΟΦ
ΑΔΑ
1ο Οικονομικός Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα 1  
ΨΚΠΜΟΡΙΘ-ΩΦΧ
2ο Απολογισμός Πεπραγμένων 2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα 2 ΩΙΡΡΟΡΙΘ-ΓΓΡ
3ο Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού  ΔΗΚΕΣ Εγκρίθηκε ομόφωνα ο προγραμματισμός προσλήψεων (1) ενός οδηγού λεωφορείου Δ.Ε. για 4 μήνες, (2) δύο υπαλλήλων γραφείου Δ.Ε. για δύο μήνες και (2) δύο εισπρακτόρων λεωφορείου Δ.Ε. για δύο μήνες 3  
9ΟΤΥΟΡΙΘ-ΑΗΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΣΟΝΙΟΥ

.