Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δ.Σ. Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου "Μαριάνθη Σίμου"(31.03.2021)

wcag

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του Covid-19 , την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα :
1.- Εκ νέου έγκριση Προϋπολογισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου” για το οικονομικό έτος 2021, μετά και τη γνώμη του “Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ” η οποία μας έχει ήδη κοινοποιηθεί με τον Αρ.Πρωτ. 21703/23-3-2021 κ με τον Αρ.Πρωτ: 1426/23-3-2021 του Δήμου Σίφνου.
2.-Εκ νέου έγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου ” Μαριάνθη Σίμου” οικονομικού έτους 2021, μετά και τη γνώμη του “Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ” η οποία μας έχει ήδη κοινοποιηθεί με τον Αρ.Πρωτ. 21703/23-3-2021 κ με τον Αρ.Πρωτ: 1426/23-3-2021 του Δήμου Σίφνου.
 
Παρακαλούμε  τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου μας, κάθε φορά που βρίσκονται εκτός Σίφνου ή που κωλύονται να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις μας, να ενημερώνουν εμπρόθεσμα τους αναπληρωματικούς συναδέλφους μας, ώστε να προγραμματίζουν ανεμπόδιστα τη δική τους παρουσία.
 

                   Ο    Π ρ ό ε δ ρ ο ς      τ ο υ     Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ      Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ

                   Του   «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΣΙΦΝΟΥ   –    ΜΑΡΙΑΝΘΗ   ΣΙΜΟΥ»,

                        Γιώργος      Νίκου      Θεοδώρου.

.