Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου – Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου "Μαριάνθη Σίμου": Προσφορά βιβλίου του αείμνηστου Εκπαιδευτικού – Συγγραφέα Νικολάου Γ. Προμπονά, «Χρηστικό Σιφν. Γλωσσάριο», από ένα αντίτυπο  στις βιβλιοθήκες του νησιού μας

.jpg

                                                       Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η.

                                                    =======================

΄Υστερα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού μας Κέντρου, ως συνεκδότη του σημαντικότατου βιβλίου για τη Σιφνέικη γλώσσα και το Σιφνέικο πολιτισμό, του αείμνηστου Εκπαιδευτικού – Συγγραφέα Νικολάου Γ. Προμπονά, «Χρηστικό Σιφν. Γλωσσάριο», προσεφέρθηκε από ένα αντίτυπο  στις σχολικές βιβλιοθήκες του νησιού μας. Η πράξη αυτή είναι μέρος του πρωταρχικού μας χρέους τιμής, ως ευγνωμοσύνη προς τον αλησμόνητο Καθηγητή μας. ΄Εχει δε την πλήρη στήριξη, τόσο της Δημάρχου μας, Κυρίας Μαρίας Εμμ. Ναδάλη, όσο και των συμπολιτών μας με έγκυρη γνώμη επί σχετικών πρωτοβουλιών.
Η εκπαιδευτική αυτή προσφορά του «Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου-Μαριάνθη Σίμου» στη μαθητική νεολαία της Σίφνου μας γίνεται με την πολύτιμη συνεργασία των φιλοπρόοδων εκπαιδευτικών μας, Κας Σοφίας Αλεξ. Αρμελινιού και κ. Νίκου Κων. Μπελιού, τους οποίους δημόσια ευχαριστούμε.
Επίσης, ευχαριστούμε τη δημιουργική Πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Σίφνου-«Το Σμάρι», Κα Κλεονίκη Γ. Καργιού,  για την άψογη συνεργασία μας στον τομέα του εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης του Συλλόγου Γυναικών στα Φυρόγια.
Για τον ίδιο σκοπό ευχαριστούμε τον αρχαιοφύλακα Σίφνου, κ. Απόστολο Ιωάν. Καράβη, που επιτελεί σημαντικό έργο, και που παρέλαβε το «Γλωσσάριο» για τη [δανειστική] βιβλιοθήκη του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Κάστρου», μέσω του Αντιπροέδρου μας, κ.Αντώνη Ελευθ. Κορακή.
Με την ευκαιρία,  παρακαλούμε τους υπευθύνους όλων των βιβλιοθηκών μας, εντός και εκτός Σίφνου, είτε σχολικών, είτε συλλόγων και ιδρυμάτων, είτε άλλων,  που δεν έχουν παραλάβει το αξιόλογο αυτό πόνημα, να μάς ενημερώσουν για να τούς τό παραδώσομε.
 

 Για  το    Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό      Σ υ μ β ο ύ λ ι ο

        Του   «Π ΟΛ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ   Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ    Σ Ι Φ Ν Ο Υ – Μ Α Ρ Ι Α Ν Θ Η    Σ Ι Μ Ο Υ»,

  Ο   Πρόεδρος                                          Ο   Αντιπρόεδρος

                   Γιώργος Νίκου Θεοδώρου                    Αντώνης   Ελευθ.   Κορακής

.