Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Ανακοίνωση για αρχαιολογική έρευνα της Εφορείας Αρχαιοτήτων στην περιοχή Μαύρο Χωριό – Βαθύ – Άγιος Νικόλαος τ' Αερινά

ΑΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 
Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων στην παρακάτω περιοχή ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, κατά το χρονικό διάστημα από 25 Φεβρουαρίου έως και 30 Απριλίου 2021, πρόκειται να προχωρήσει στην επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα πεδίου της περιοχής που ορίζεται από το Μαύρο Χωριό στα βόρεια ως το Βαθύ στα νότια και τον Αγ. Νικόλαο τ΄ Αερινά στα ανατολικά, για τις ανάγκες του προγράμματος «Αρχαίες στρατηγικές για τη χρήση γης υπό διαχρονική προοπτική και οι επιπτώσεις στα σχέδια σύγχρονων υποδομών» (εκρωνύμιο “Siphnos and Βeyond”) που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Διμερής και Πολυετής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020, προκειμένου να τεκμηριωθούν τα ανθρωπογενή κατάλοιπα που εντοπίζονται στην περιοχή αυτή.
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

.