Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (01.03.2021)

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ

σε κατεπείγουσα, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 1η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα, στις 10:00 π.μ., για την έκδοση απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 
Εξουσιοδότηση δικηγόρου, μετά την υπ΄ αριθμ. 3ΤΜ/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, για το χειρισμό της υπόθεσης που αφορά στην υπ’ αριθμ. 916/27-11-2020 αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Σίφνου και κατά του κ. Κωνσταντίνου Δεπάστα, για    έκταση με ΚΑΕΚ 290220107008/0/0, εμβαδού 26.447 τ.μ., στη Χερρόνησο
 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ