Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (01.03.2021)

Sifnos Dimos Euro

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ

σε κατεπείγουσα, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 1η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα, στις 10:00 π.μ., για την έκδοση απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 
Εξουσιοδότηση δικηγόρου, μετά την υπ΄ αριθμ. 3ΤΜ/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, για το χειρισμό της υπόθεσης που αφορά στην υπ’ αριθμ. 916/27-11-2020 αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Σίφνου και κατά του κ. Κωνσταντίνου Δεπάστα, για    έκταση με ΚΑΕΚ 290220107008/0/0, εμβαδού 26.447 τ.μ., στη Χερρόνησο
 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.