Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας “Συντήρηση αντλιοστασίου Μακράκη στις Αράδες Απολλωνίας”

accountant 1238598 1920

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας προσκαλούμε να μας υποβάλλετε κλειστή οικονομική προσφορά μέχρι την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου, για την εκτέλεση της εργασίας “Συντήρηση αντλιοστασίου Μακράκη στις Αράδες Απολλωνίας”.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των άρθρων 158 και 160 του Ν.3463/2006 περί υποχρεωτικών δαπανών των Δήμων για την ομαλή λειτουργία τους, μέχρι την εφαρμογή σε ισχύ του νέου προϋπολογισμού.
 
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

  • Αποκάλυψη των υπαρχόντων αγωγών για ένωση bypass εξωτερικά, με σκοπό την απομόνωση της δεξαμενής,
  • Τομή δεξαμενής 2,00m x 0,60m, χωρίς να πειραχτεί ο οπλισμός,
  • Καλούπωμα από μπετόν ίδιας κατηγορίας με την οποία κατασκευάστηκε η δεξαμενή,
  • Διάνοιξη τάφρου παράλληλα με το όριο του Γυμνασίου – Λυκείου Σίφνου μήκους 40 έως

50 μέτρων και βάθους 1,50 με 1,80 μέτρα, για την τοποθέτηση 5 αγωγών διατομής ø110mm,

  • Καθαρισμός, τρίψιμο και συντήρηση εξωτερικών επιφανειών δεξαμενής.
  • Καθαρισμός, τρίψιμο και μόνωση εσωτερικών επιφανειών του αντλιοστασίου.

Το άνοιγμα της δεξαμενής και η τοποθέτηση των σωληνώσεων θα πραγματοποιηθεί από το υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου Σίφνου. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη και για περαιτέρω εργασίες που μπορεί να απαιτηθούν και οι οποίες δεν μπορούν να είναι γνωστές εκ των προτέρων, όπως για παράδειγμα πιθανή καθαίρεση σαθρών υλικών, ανάγκες για συντήρηση φθορών στον οπλισμό της τοιχοποιίας, κτλ.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η δεξαμενή θα καθαριστεί και θα παραδοθεί έτοιμη προς χρήση.
 
Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στο σύνολο των εργασιών, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι ενυπόγραφες και με τα στοιχεία της επιχείρησης και μπορούν να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email: info@sifnos.gr.
Περαιτέρω διευκρινίσεις για το αντικείμενο των εργασιών μπορούν να δοθούν από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
 
Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου, οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: 25.6262.0001 με τίτλο «Συντήρηση αντλιοστασίων».

Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου

 

Γεώργιος Γεωργούλης

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗς

.