Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση θέσης Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Σίφνου

pena

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΦΝΟΥ

 
Σας γνωρίζουμε ότι εξακολουθεί να είναι ενεργή η δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση θέσης Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Σίφνου.
Η γνωστοποίηση έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ (Α.Δ.Α: ΩΓΒΛΩ1Τ-ΚΙΠ)  και έχει δημοσιευτεί στην ημερήσια εφημερίδα «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» (στο φύλλο της 7ης Ιανουαρίου).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@sifnos.gr.
 

Σίφνος, 14.01.2021

https://dimos.sifnos.gr/wp-content/uploads/2021/01/ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΓΕΝ.-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ_-ΩΓΒΛΩ1Τ-ΚΙΠ1449.pdf
 

.