Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (31.12.2020)

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 31η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, στις 14:00, σε κατεπείγουσα,  μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Έκδοση απόφασης ύστερα από αίτημα της “Α.Κ. Accounting & K.(c)osulting E.E.” για τη χορήγηση παράτασης στη διάρκεια της από 10.8.2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της εταιρείας
  2. Διαγραφή οχημάτων από το Μητρώο του Δήμου Σίφνου, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Νόμου 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. 197/τ. Α΄/12.10.2020) περί διοικητικής τακτοποίησης του αρχείου οχημάτων Ο.Τ.Α., σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Επιτροπής καταστροφής άχρηστων αντικειμένων

 
 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ