Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Τουριστικής Επιτροπής Σίφνου (04.12.2020)

DSC01711 τε

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση -μέσω τηλεδιάσκεψης- στις 4 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση, ενημέρωση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σίφνου έτους 2021, σύμφωνα και με τις προτάσεις που κατατέθηκαν στην από 21.10.2020 συνεδρίαση της Επιτροπής
  2. Πρόταση συνεργασίας για τη συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Σίφνου σε επίπεδο τουριστικής προβολής
  3. Γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με το από 27.11.2020 πρακτικό της πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης για την εικαστική αποτύπωση του λογοτύπου τουριστικής προβολής της Σίφνου – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επικύρωση αυτού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 4461/19.09.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  4. Ενημέρωση ως προς το θέμα της αδελφοποίησης του Δήμου μας με το Δήμο Monflanquin της Γαλλίας
  5. Πρόταση του δημοτικού συμβούλου κ. Θεόδωρου Πολενάκη για τη δημιουργία βίντεο με αντικείμενο προβολής την ποιοτική παροχή υπηρεσιών σε σχέση με το τοπίο της Σίφνου
  6. Εξέταση προτάσεων συμμετοχής του Δήμου Σίφνου σε διαδικτυακές δράσεις προβολής

Παρακαλούνται όσα από τα τακτικά μέλη αδυνατούν να παρευρεθούν να ενημερώσουν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.
 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ 

 

Τηλέφωνα: 2284033077 & 6980975820 

E-mail: tourismos@sifnos.gr

.