Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου( 25.11.2020 )

unnamed file 3

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27η  ( 25.11.2020)

ΘΕΜΑ                                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ.
1ο Αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020  
Εγκρίνεται ομόφωνα η αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 με διαγραφή, λόγω επανεκτίμησης μελετών, σύμφωνα  με  την από 23/11/2020 εισήγηση του Προϊσταμένου του  τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
198
2ο    Έκδοση απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στη διαδικασία εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Τίτας Ψυχούλη στα Εξάμπελα, ύστερα από το υπ΄αρ. 3/2020 πρακτικό και τη σχετική ανακοίνωση του Κληροδοτήματος
Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στη διαδικασία εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Τίτας Ψυχούλη στα Εξάμπελα, ύστερα από το υπ΄αρ. 3/2020 πρακτικό και τη σχετική ανακοίνωση του Κληροδοτήματος.       
199
3ο Έκδοση απόφασης σχετικά με την κάλυψη εξόδων του κλιμακίου ιατρών για την πραγματοποίηση προληπτικών ιατρικών εξετάσεων στο Δήμο Σίφνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υγεία για Όλους»
Το Δημοτικό Συμβούλιο: -Εγκρίνει τη δαπάνη που θα απαιτηθεί για τα έξοδα φιλοξενίας, διαμονής, διατροφής, μετακίνησης, το κόστος δημοσιότητας (εκτύπωση αφισών, δημοσιοποίηση προγράμματος κ.α.)  και αγοράς αναμνηστικών, για τα μέλη της αποστολής την εταιρείας  πρόληψης και προαγωγής της υγείας «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», που θα επισκεφτεί το νησί μας το Σάββατο και την Κυριακή 5 και 6 Δεκεμβρίου 2020 και θα πραγματοποιήσει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στους κατοίκους
Ψηφίζει τη διάθεση του ποσού  έως  3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. 00.6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών»  του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
200

                                                                                                           
                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 

.