Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Εγκατάσταση και λειτουργία του ευρωπαϊκού προγράμματος  Wifi4EU

free wifi

Εγκατάσταση και λειτουργία του ευρωπαϊκού προγράμματος  Wifi4EU

Σας γνωρίζουμε ότι, με συστηματική  φροντίδα του δημοτικού συμβούλου Μανώλη Λεμπέση, εντεταλμένου σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και του εξωτερικού συνεργάτη του Δήμου μας κ. Κωνσταντίνου Μαυρουδή, εγκαταστάθηκε πρόσφατα ο απαραίτητος εξοπλισμός που παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους του Δήμου Σίφνου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Wifi4EU, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€. Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε και κρίθηκε επιτυχής από την ευρωπαϊκή επιτροπή ο εξ αποστάσεως έλεγχος του δικτύου και η υπηρεσία είναι πλέον διαθέσιμη προς χρήση.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα προσφέρει ελεύθερη ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στις ακόλουθες περιοχές:
-στην Απολλωνία: από το  Ίδρυμα Πρόκου μέχρι το Ηρώον και σχεδόν σε όλο το μήκος του “Στενού” (έως το ύψος του ξενοδοχείου “Σίφνος”),
-στις  Καμάρες: σε όλο το μήκος της παραλίας και στο χώρο του λιμανιού (από τη γλίστρα έως το μόλο πρόσδεσης των πλοίων).
Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος μας, που ήταν ένας από τους 2.800 Ευρωπαϊκούς Δήμους που επιλέχτηκαν το 2018 για ένταξη στο πρόγραμμα, κατά την πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, θα φροντίσει για την επέκταση της συγκεκριμένης δυνατότητας και σε άλλους δημόσιους χώρους, προκειμένου να εξασφαλίζεται σε κατοίκους και επισκέπτες η δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 

Σίφνος, 10.10.2020

.