Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εικαστική αποτύπωση του λογότυπου τουριστικής προβολής της Σίφνου

PROSKLISI ENDIAFERONTOS

ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ  

 Α.Δ.Α.: 65ΤΔΩ1Τ-Ι6Ψ

Η Δήμαρχος Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη της:
την υπ’ αριθ. 222/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (Α.Δ.Α.:  Ψ38ΖΩ1Τ-ΒΧΧ) περί προγραμματισμού δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Σίφνου για το έτος 2020, μετά την από 7/11/2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου,
την υπ’ αρ. πρωτ. 241/27.1.2020 παροχή σύμφωνης γνώμης από τον Ε.Ο.Τ. για το τουριστικό πρόγραμμα του Δήμου Σίφνου για το έτος 2020,
την  υπ’ αρ. 35/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: ΡΤΓΖΩ1Τ-9ΨΙ) σχετικά με  τη διενέργεια διαγωνισμού δημιουργίας σχεδιασμού τουριστικού λογοτύπου – εικαστικής αποτύπωσης σλόγκαν, μετά την από 20.02.2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της Σίφνου,
την υπ’ αρ. 102/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: 6ΥΒΨΩ1Τ-ΙΚΤ) περί συγκρότησης της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων για την εικαστική αποτύπωση του λογοτύπου τουριστικής προβολής της Σίφνου,
την υπ’ αρ. 148/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: ΨΖΑ9Ω1Τ-9ΟΨ), η οποία εκδόθηκε ύστερα από την από 27.7.2020 εισήγηση της  Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1918/19.5.2020 σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α.Δ.Α.: 9ΕΩΔΩ1Τ-ΙΑ0),    
το γεγονός  ότι η επιλεγείσα από την Επιτροπή αξιολόγησης πρόταση δεν πληρούσε τα κριτήρια που είχαν οριστεί,
την υπ’ αρ. 153/2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: 65ΦΡΩ1Τ-6ΜΕ) περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων,
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ  
τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την εικαστική αποτύπωση του λογοτύπου τουριστικής προβολής της Σίφνου.
 
Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ –ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά σε αρχείο jpg στο email: tourismos@sifnos.gr  ή ταχυδροµικά σε CD στη διεύθυνση: ∆ήµος Σίφνου – Απολλωνία – Τ.Κ. 840 03 ΣΙΦΝΟΣ.
Η πρόταση θα υποβληθεί με διαβιβαστικό, υπόδειγμα του οποίου συνοδεύει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).  
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η διάρκεια υποβολής προτάσεων ορίζεται από την ημέρα ανάρτησης της πρόσκλησης στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ έως και τις 30 Οκτωβρίου 2020.
Γ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το λογότυπο, θα πρέπει:

 1. Να είναι πρωτότυπο και µοναδικό, όπως ορίζεται στον Περί του ∆ικαιώµατος Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Ν. 2121/1993 “Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα” (Φ.Ε.Κ. Α΄25/4.3.1993).
 2. Να είναι αναγνωρίσιµο και να αντιλαµβάνεται κανείς εύκολα το κεντρικό νόηµα της εικόνας.
 3. Το λογότυπο πρέπει να αποτυπώνει το λογοπαίγιο «Gastronomic, Exceptional, Mythical» GEM, με τρόπο ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον αποδέκτη. Το λογοπαίγνιο αποτυπώνει βασικά χαρακτηριστικά της Σίφνου, με δεδομένο ότι η Σίφνος είναι:

 -ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ μέσα από την τοπική κουζίνα, τις παραδοσιακές συνταγές και τη γαστρονομική της ιστορία (Sifnos Gastronomic),
-ΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ μέσα από τη φιλοξενία, την παράδοση, την κουλτούρα, τις τέχνες, την προσωπικότητα των ανθρώπων (Sifnos Exceptional),
-ΜΥΘΙΚΗ μέσα από την πλούσια ιστορία της, τη σύνδεση με τη μυθολογία αλλά και τα διαχρονικά εντυπωσιακά αρχαία μνημεία της (Sifnos Mythical).
Sifnos GEM* (Gem*: Κόσμημα, πολύτιμος λίθος, πετράδι) [Το νησί μας έχει χαρακτηριστεί ως «Hiddengem» από τα: UsaToday, theculturetrip.com, secretescapes.com, theguardian.com, Harvard University, Princeton University, Discover Greece, Greeka, καθώς και πολλά άλλα ταξιδιωτικά blogs και ιστοσελίδες μεγάλων touroperators].
Η επιλογή έγινε βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: i) Στα Αγγλικά – που μπορεί «να σταθεί» και στις αγορές εκτός των Αγγλόφωνων, ii) Με απλές κατανοητές λέξεις παγκόσμιας εμβέλειας, iii) Με στόχο την περιεκτική αποτύπωση βασικών σημείων του Τουριστικού προορισμού «Σίφνος», iv) Με στόχο την προσέλκυση ενδιαφέροντος μέσα από δοκιμασμένους μηχανισμούς (π.χ. λογοπαίγνια, αρκτικόλεξα, κ.λπ.).

 1. Το λογότυπο πρέπει να αντανακλά χρωματικά και σχεδιαστικά τον προορισμό και τα βασικά χαρακτηριστικά του (όπως φυσικό κάλλος, παραλίες, αρχιτεκτονική, γαστρονομία, αγγειοπλαστική, παραδόσεις, πολιτισμός, ειδικές μορφές τουρισμού κ.ά.), σύμφωνα με τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής, αποδίδοντας ταυτόχρονα τη μοναδικότητα και αυθεντικότητα της Σίφνου.
 2. Η τελική επιλογή θα πρέπει να είναι 4χρωμία και να προβλεφθούν μία ή περισσότερες παραλλαγές σε χρωματικούς συνδυασμούς που θα επιτρέπουν τη χρήση του λογοτύπου σε φόντο διαφορετικών αποχρώσεων.
 3. Η τελική επιλογή θα πρέπει να ετοιμαστεί στους κατάλληλους τύπου ανοικτών αρχείων -openfiles- (CMYKTIFF, PSD, PDF, JPEG, κ.α.) υψηλής ανάλυσης για χρήση σε πλήθος εφαρμογών όπως φυλλάδια, επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα, μακέτες, onlinebanners, website, roll-upbanners, πινακίδες, αφίσες, αναμνηστικές τσάντες, αυτοκόλλητα, κ.ά.
 4. Η τελική επιλογή θα πρέπει να ετοιμαστεί και σε μία επιπλέον παραλλαγή που θα εφαρμόζεται και σε επιφάνειες που δε θα είναι εφικτή η αποτύπωση με χρώματα, αλλά μόνο σχεδιαστικά, π.χ. σε πήλινα ποτήρια ή άλλα σκεύη.

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Επιτροπή αξιολόγησης συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 102/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (Α.Δ.Α.: 6ΥΒΨΩ1Τ-ΙΚΤ) και αποτελείται από τους:
κ. Λουκή Γεώργιο – δημοτικό σύμβουλο Σίφνου,
κ. Ραφελέτο Ιωάννη – δημοτικό σύμβουλο Σίφνου,
κ. Πολενάκη Θεόδωρο – δημοτικό σύμβουλο Σίφνου, Πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών  και Εμπόρων της Σίφνου,
κα Τσιροζίδου Μαρία – καθηγήτρια εικαστικών,
κ. Κοντό Ιωάννη – φωτογράφο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου.
Με την ίδια απόφαση (102/2020) ως γραμματέας της Επιτροπής αξιολόγησης ορίζεται ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. Σίφνου κ. Φουτουλάκης Εμμανουήλ.
Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα προωθηθούν προς την Επιτροπή αξιολόγησης με διακριτικό αριθμό και όχι με το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου. 
Την απόφαση της Επιτροπής θα επικυρώσει το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου.
Ε. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 1. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να καταθέσει πέραν της µίας πρότασης και µέχρι το συνολικό αριθµό των τριών (3).
 2. ∆εν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισµός σε ό,τι αφορά στους συµµετέχοντες. Εξαιρούνται µόνον τα µέλη της Επιτροπής αξιολόγησης, πρόσωπα που έχουν εξαρτημένη επαγγελματική σχέση εργασίας ή συγγένεια έως δεύτερου βαθμού με τα ανωτέρω πρόσωπα καθώς και το προσωπικό του Δήμου Σίφνου, που υπηρετεί σε αυτό σήμερα και έως τη λήξη του διαγωνισμού.
 3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχει ως αυτονόητη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή αυτής της προκήρυξης σε όλα της τα σημεία.
 4. Η συμμετοχή, για να είναι πλήρης, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές, να περιλαμβάνει όλα τα αρχεία που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη καθώς και υπογεγραμμένο το διαβιβαστικό που τη συνοδεύει.

 
 
ΣΤ. ΕΠΑΘΛΟ – ΒΡΑΒΕΙΟ
Ο ∆ήµος Σίφνου θα προβεί στην πληρωμή του διαγωνιζομένου του οποίου η πρόταση θα επιλεγεί με την προσκόμιση των απαιτούμενων παραστατικών στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σίφνου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6474.0005 “Δαπάνες Τουριστικής Προβολής” που έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2020, καθώς και στο εγκεκριμένο από τον ΕΟΤ ετήσιο πρόγραμμα δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου μας για το 2020.
Ο ∆ήµος  Σίφνου θα κατέχει την αποκλειστική πνευµατική ιδιοκτησία της επιλεγείσας πρότασης.
 
Ζ. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Σίφνου διατηρεί το δικαίωμα επανάληψης του διαγωνισμού, στην περίπτωση που δεν κατατεθούν προτάσεις ή εφόσον οι προτάσεις που θα κατατεθούν δεν ικανοποιούν τα κριτήρια που ορίζονται.
Η. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού θα ανακοινωθούν στον τοπικό και ηλεκτρονικό τύπο και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Σίφνου: http://www.dimos-sifnos.gr.
Ο ∆ήµος Σίφνου διατηρεί το δικαίωµα να εκθέσει όλες τις προτάσεις µετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας σε τόπο και χρόνο που θα κοινοποιήσει.
Ο Δήμος Σίφνου θα προωθήσει την επιλεγείσα πρόταση στον Ε.Ο.Τ. για τη λήψη της απαιτούμενης έγκρισης.
Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή ερωτήµατα, οι ενδιαφερόµενοι και οι ενδιαφερόμενες  µπορούν να επικοινωνούν µε τον Αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Κ. Γεωργούλη, υπεύθυνο συντονισμού στα θέματα τουρισμού και τουριστικής προβολής της Σίφνου, στα τηλέφωνα 2284033077 & 6984617653  ή στο e-mail: tourismos@sifnos.gr
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Υποβολή πρότασης για την εικαστική αποτύπωση του λογοτύπου τουριστικής προβολής
Προς την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου
(tourismos@sifnos.gr)

Ονοματεπώνυμο/
Επωνυμία
 
Τηλέφωνο/α
 
e-mail
 
Ιδιότητα
 
Οικονομική προσφορά
 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ 1
Σκεπτικό
 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ 2
Σκεπτικό
 
 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ 3
Σκεπτικό
 
 

Σας υποβάλλω την πρότασή μου για τη δημιουργία λογοτύπου για την τουριστική προβολή του Δήμου Σίφνου.
 
Επίσης:

 • Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ. 4461/19.09.2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ότι τα απεσταλμένα σχέδια είναι πρωτότυπα και δεν καταπατούνται πνευματικά δικαιώματα.
 • Δηλώνω υπεύθυνα ότι, στην περίπτωση που επιλεγεί η πρότασή μου, παραχωρώ τα δικαιώματα της πρότασης στο Δήμο Σίφνου και δεν έχω οποιαδήποτε απαίτηση έναντι του Δήμου, πέραν αυτής που προβλέπεται στην πρόσκληση.

 

Ημερομηνία………………………

Υπογραφή

.