Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου : Κάλυψη θέσης ειδικού συνεργάτη της Δημάρχου

DIMOS SIFNOU 20

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 
Σας γνωρίζουμε ότι με την από 23.7.2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων αποσπάστηκε στο Δήμο Σίφνου, σε θέση Ειδικού Συνεργάτη της Δημάρχου, η κα Σοφία Φαρμάκη, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
 
Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε την κα Σοφία Φαρμάκη στην «οικογένεια» του Δήμου Σίφνου! Είμαστε σίγουροι ότι η συνεργασία μας θα είναι γόνιμη & εποικοδομητική προς όφελος της Σίφνου!
 
Σίφνος, 2.8.2020
 

.