Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΔΗΚΕΣ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7ης – 8ης – 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

ΣΙΦΝΟΣ  30-07-2020 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
21-07-2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΑΔΑ
1ο Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο  (2) μηνών, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρών αναγκών
Αποφασίστηκε ομόφωνα η έναρξη της διαδικασίας για πρόσληψη 4              υπαλλήλων για 2 μήνες
14  
ΨΛ88ΟΡΙΘ-2ΛΖ

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
24-07-2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΑΔΑ
1ο Έγκριση πινάκων κατάταξης και απόφαση προσλήψεων των προαχθέντων
       Εγκρίθηκαν ομόφωνα
15  
6ΕΟΡΙΘ-73Ζ

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
28-07-2020

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΑΔΑ
1ο Αντικατάσταση επιλαχόντα υπαλλήλου έπειτα από Υπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής της θέσης  
Αποφασίστηκε ομόφωνα η αντικατάσταση του με τον επόμενο στη σειρά κατάταξης υπάλληλο
16  
9ΞΖ5ΟΡΙΘ-ΞΘΔ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΣΟΝΙΟΥ