Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων Δήμου Σίφνου για το έτος 2020 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝOΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων Δήμου Σίφνου για το έτος 2020 
 
Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) καθώς και το άρθρο 72  του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (Ν. 3852/2010, Φ.Ε.Κ. 87 Α΄ /7΄.6.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  προέβη στη λήψη κανονιστικών αποφάσεων για το έτος 2020.
 
Με τις κανονιστικές αποφάσεις ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:
1.στον περιορισμό εκτέλεσης οικοδομικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου,
2.στην πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας,
3.στη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της Απολλωνίας,
4.στην επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες,
5.στη διέλευση οχημάτων στο Βαθύ,
6.στην πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα,
7.στην απαγόρευση της υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών.
 
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες και τους φίλους της Σίφνου για το περιεχόμενο των αποφάσεων και να ζητήσουμε την ουσιαστική συνδρομή τους στην εφαρμογή τους, με στόχο πάντα το κοινωνικό συμφέρον, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη της καλής εικόνας του νησιού μας, για αισθητικούς και τουριστικούς λόγους.  Συγκεκριμένα σας γνωρίζουμε τα εξής:  
 
 

 • Εφαρμόζεται το μέτρο περιορισμού εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών που προκαλούν θόρυβο από τις 15 Ιουλίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου τουλάχιστον, σε περιοχές με τουριστική κίνηση. (Αρ. απόφ.:

125/2020, Α.Δ.Α.: 670ΦΩ1Τ-ΗΕΒ).
 

 • Για την πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας εφαρμόζονται τα παρακάτω:
 1. Η πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας ισχύει, από την ημερομηνία έγκρισης της κανονιστικής απόφασης ως τις 15 Οκτωβρίου 2020.
 2. Ο ανεφοδιασμός των καταστημάτων στο Στενό της Απολλωνίας γίνεται ως τις 10:00 το πρωί & από τις 14:30 έως και 16:30 το απόγευμα.

3.Στην είσοδο του Στενού θα λειτουργεί μπάρα για την απαγόρευση της εισόδου τροχοφόρων, η οποία θα ανοίγει και θα κλείνει σύμφωνα με το ανωτέρω ωράριο (την πρωινή ώρα με ευθύνη υπαλλήλου του Δήμου). Στο σημείο που βρίσκεται η μπάρα θα τοποθετηθεί πινακίδα με το ωράριο διέλευσης. Η επίβλεψη της εφαρμογής του μέτρου θα γίνεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας κα Αικατερίνη Θεολόγου.  (Αρ. απόφ.: 126/2020, Α.Δ.Α.:ΨΠΩ7Ω1Τ-ΓΥΞ)
 

 • Για τη διαχείριση του κυκλοφορικού προβλήματος στο κέντρο της Απολλωνίας εφαρμόζονται τα παρακάτω:

1.Η τροφοδοσία των καταστημάτων στο κέντρο της Απολλωνίας το διάστημα από την 1η Ιουλίου και έως τις 15 Οκτωβρίου θα γίνεται ως τις 10:00 το πρωί και μετά τις 14:00. Απαγορεύεται η τροφοδοσία των καταστημάτων από τις 10:00 ως τις 14:00.
2.Να σημανθούν με τη χρήση κίτρινης μπογιάς (διπλή γραμμή) τα σημεία απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων από την είσοδο στο χώρο στάθμευσης (Μαρούσα) ως το φαρμακείο του κ. Ιωακείμ Φωτιάδη και ως το κατάστημα του κ. Δημήτρη Απόλλων.
3.Να σημανθεί με τη χρήση κίτρινης μπογιάς η απαγόρευση στάθμευσης δίκυκλων στα τμήματα του οδικού δικτύου από τα οποία οριοθετείται το κέντρο της Απολλωνίας.
4.Διατείθεται  χώρος για τρία (3) ταξί στην πλατεία της Απολλωνίας, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν τα ΕΛΤΑ (σε διαφορετική περίπτωση ο χώρος θα είναι για δύο ταξί). Επιπλέον να εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης του χώρου του ΟΤΕ για τη στάση τριών (3) ακόμα ταξί.
5.Απαγορεύεται για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η διέλευση των οχημάτων βαρέως τύπου (άνω των 3,5 τόνων) από το κέντρο της Απολλωνίας. Για την απαγόρευση  να τοποθετηθούν οι κατάλληλες πινακίδες. Για το διάστημα της απαγόρευσης τα οχήματα αυτά θα εξυπηρετούνται από την παρακαμπτήριο της Απολλωνίας.
6.Να οριοθετηθούν (δύο) 2 θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στο δημοτικό χώρο στάθμευσης στη Μαρούσα, σύμφωνα και με προγενέστερη απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.
7.Η αναστροφή του λεωφορείου που εξυπηρετεί τη γραμμή του Κάστρου θα γίνεται στην Απολλωνία πάντα με τη φροντίδα συνοδού, που θα ελέγχει την κίνηση πεζών και οχημάτων.
Αμέσως μετά το τέλος της τρέχουσας θερινής περιόδου να εξεταστεί με τη βοήθεια συγκοινωνιολόγου η δυνατότητα αλλαγής της αφετηρίας των λεωφορείων καθώς και οι προτάσεις συμβούλων και τοπικών Συλλόγων, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πλέον ενδεδειγμένες λύσεις και να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος διαβούλευσης με όλους τους άμεσα & έμμεσα εμπλεκόμενους.   (Αρ. απόφ.: 127/2020, Α.Δ.Α.:638ΝΩ1Τ-Η8Λ)
 

 • Για την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες εφαρμόζονται τα εξής:

1.Η τροφοδοσία των καταστημάτων θα γίνεται τις ώρες 07:00 – 10:00 & 18:00 – 19:30.

 1. Ο ανεφοδιασμός των σκαφών θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3.Δεν  επιτρέπεται η παράδοση των προς εκμίσθωση τροχοφόρων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα (από την πέτρινη στάση και κάτω).

 1. Δεν επιτρέπεται η χρήση των δημοτικών χώρων στάθμευσης από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων.

5.Να ελευθερωθεί από τα σταθμευμένα οχήματα ο δρόμος που βρίσκεται στο “πάνω” μέρος του οικισμού και να τοποθετηθούν απαγορευτικά κολονάκια όπου κρίνεται απαραίτητο (και στα κάθετα τμήματα του δρόμου).
6.Να μην εισέρχονται στο λιμάνι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας οχήματα εκτός αυτών που ταξιδεύουν, κατά τις ώρες άφιξης και αναχώρησης των πλοίων.
7.Τα ιδιωτικά πούλμαν να μην εισέρχονται στο λιμάνι. Θα διαμορφωθεί χώρος στάθμευσης και αναμονής στο πάρκινγκ.
8.Από τα μέτρα απαγόρευσης εξαιρούνται το ασθενοφόρο και τα οχήματα που μεταφέρουν άτομα με ειδικές ανάγκες.
9.Η διέλευση των λεωφορείων και των ταξί στο λιμάνι των Καμαρών θα γίνεται ελευθέρα όλες τις ώρες.
10.Να τοποθετηθούν δύο σήματα απαγόρευσης εισόδου στο λιμάνι, ένα στο σημείο που ήδη είναι τοποθετημένο και ακόμα ένα στο ύψος του καταστήματος “Old Captain”.
11.Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των μέτρων είναι η 15η Ιουλίου.  (Αρ. απόφ.: 128/2020, Α.Δ.Α.:6Ν7ΔΩ1Τ-Δ2Α)
 

 • Για τη διέλευση οχημάτων στο Βαθύ εφαρμόζονται τα εξής:

1.Η διέλευση των οχημάτων για την τροφοδοσία των καταστημάτων και την εξυπηρέτηση των κατοίκων από το πάρκινγκ έως τον Ταξιάρχη, επιτρέπεται από τα μεσάνυχτα έως τις 9:30 π.μ. Κατά τις υπόλοιπες ώρες απαγορεύεται  η διέλευση και η στάθμευση.
2.Για το τμήμα του “ρέματος”, απαγορεύεται η στάθμευση στο τελείωμά του, καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου (από 1/6 έως 30/9).  (Αρ. απόφ.: 129/2020, Α.Δ.Α.:ΩΣ19Ω1Τ-ΛΙΩ)
 

 • Για την πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική πλατεία, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

1.Απαγορεέται η είσοδος παντός τροχοφόρου στο Στενό του Αρτεμώνα για το χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, από 19.00 έως 01:30 π.μ.
2.Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση κάθε τροχοφόρου στην πλατεία του Αρτεμώνα, όλο το 24ωρο καθ’ όλο το έτος.
3.Εξαίρεση θα γίνεται σε οχήματα μεταφοράς ασθενών ή Α.Μ.Ε.Α. ή ηλικιωμένων πελατών τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και σε προσωρινή στάση οχημάτων στην πλατεία του Αρτεμώνα για την τροφοδοσία καταστημάτων από τις 1:30 πρωινή  έως τις  19:00 απογευματινή.
4.Θα τοποθετηθεί  κατάλληλη πινακίδα σήμανσης για την :απαγόρευση της εισόδου στην πλατεία του Αρτεμώνα.
Να εξεταστεί η δυνατότητα αλλαγής της μπάρας που έχει τοποθετηθεί στην είσοδο της πλατείας ώστε να παρεμποδίζεται αποτελεσματικότερα η διέλευση των δίκυκλων και να εξασφαλίζεται το αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο.      (Αρ. απόφ.: 130/2020, Α.Δ.Α.:66Η5Ω1Τ-Υ0Ε)
 

 • Για την απαγόρευση της υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών εφαρμόζονται τα παρακάτω:

1.Απαγορεύεται η υδροδότηση των κολυμβητικών δεξαμενών σε όλο το νησί από την ανάρτηση της απόφασης και ως το τέλος του έτους.
2.Σε περίπτωση που κάποιος χρησιμοποιήσει νερό από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για το γέμισμα κολυμβητικής δεξαμενής, θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€).
Το μέτρο προτείνεται για την εξοικονόμηση του πολύτιμου αγαθού του νερού, προκειμένου να καλύπτονται με επάρκεια οι βασικές ανάγκες ύδρευσης για οικιακή και επαγγελματική χρήση.   (Αρ. απόφ.: 131/2020, Α.Δ.Α.:6ΘΖΨΩ1Τ-ΨΟ6).
 
Τα πλήρη κείμενα των αποφάσεων (αρ. 125/2020, 126/2020, 127/2020, 128/2020, 129/2020, 130/2020, 131/2020) είναι δημοσιευμένα στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων και έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο μας (τηλ. επικ.: 2284033030, 2284360328 / e-mail:f.hrysou@sifnos.gr).
 
Σίφνος, 20.07.2020
Για το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου
Ο Πρόεδρος
Χρυσίνης Νικόλαος