Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου (22.07.2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ & ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η / 22-07-2020

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟ
 

Διαμαρτυρία της Τουριστικής Επιτροπής για τα δρομολόγια των λεωφορείων

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου αποφάσισε ομόφωνα ότι τα δρομολόγια είναι ανεπαρκή και ζητάει την άμεση τροποποίησή τους ανά οικισμό και σε συχνότητα κατ’ελάχιστον όπως της αντίστοιχης περσινής περιόδου συμπεριλαμβανομένου του δρομολογίου του Αγίου Ανδρέα και την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

1ο
 

Λήψη απόφασης σχετικά με πρόταση διαφημιστικής καταχώρησης σε εγχώριο τουριστικό portal

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου αποφάσισε ομόφωνα αρνητικά για αυτή την πρόταση 

2ο
 

Λήψη απόφασης σχετικά με πρόταση διαφημιστικής καταχώρησης σε εγχώριο έντυπο

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου αποφάσισε ομόφωνα αρνητικά για αυτή την πρόταση

3ο
 

Λήψη απόφασης σχετικά με πρόταση συμμετοχής σε Β2Β εκδηλώσεις εξωτερικού

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου αποφάσισε ομόφωνα αρνητικά για αυτή την πρόταση

4ο
 

Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα χορηγίας της κινηματογραφικής ταινίας «Man of God» («Ο Άνθρωπος του Θεού») για την ζωή του Αγίου Νεκταρίου

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου αποφάσισε ομόφωνα αρνητικά για αυτή την πρόταση

5ο
 

Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, επί της επιλογής της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων για την εικαστική αποτύπωση του λογοτύπου τουριστικής προβολής της Σίφνου

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου αποφάσισε ομόφωνα να γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Τουριστικού Λογοτύπου της Σίφνου επαναξιολόγηση επί των προτάσεων που πληρούν όλους τους όρους και προϋποθέσεις (ζητούμενα) του διαγωνισμού και σε περίπτωση που κρίνουν ότι κανένα από αυτά δεν είναι ικανοποιητικό να ζητηθεί από αυτήν η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.  

 . 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΥ

 

[pdf-embedder url=”https://dimos.sifnos.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ-22072020.pdf” title=”ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 22072020″]