Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (20.06.2020)

.jpg

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 20η Ιουνίου 2020, ημέρα Σάββατο, στις 13:00, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου για έκδοση κανονιστικής απόφασης περί αναστολής οχλουσών οικοδομικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου {εξ αναβολής}
  2. Εκ νέου εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες, μετά τις σχετικές αποφάσεις – εισηγήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκπτωση στους λογαριασμούς ύδρευσης εξαμήνου 2020Α για τους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα εφάπτονται σε τμήματα του οδικού δικτύου κατά μήκος των οποίων εκτελείται το έργο της κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης των κεντρικών οικισμών
  4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κλιμακωτή χρέωση των τελών ύδρευσης
  5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020
  6. Απευθείας μίσθωση ακινήτων για τη χρήση τους ως χώρων στάθμευσης, μετά την υπ’ αρ. 71/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  7. Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στο Βαθύ, ύστερα από την υπ’ αρ. 84/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου και την υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

.