Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου (05.06.2020)

DimosSifnou EKTELESTIKH

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  την 5η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 62 & 63 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, πάνω στο εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», όπως υποβλήθηκε  από τον Αντιδήμαρχο θεμάτων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας κ. Δημήτρη Ζαμπέλη

Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.