Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης -μέσω τηλεδιάσκεψης- Οικονομικής Επιτροπής (29.05.2020)

Sifnos Dimos Euro

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού στις COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 29η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή, στις 11:00, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 (Α´ τρίμηνο)
 2. Αποδοχή από την ΗΕRΤΖ AUTOHELLAS της παραχώρησης χρήσης ενός οχήματος CITROEN C3 για τις ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»  
 3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στην περιοχή “Άγιος Συμεών”, ύστερα από την υπ’ αρ. 63/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: 6ΑΜΦΩ1Τ-Ο1Α)
 4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου 108 τ.μ. στις Καμάρες, μετά την υπ’ αρ 64/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: ΨΒ7ΗΩ1Τ-ΜΞΜ)
 5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου 200 τ.μ. στην περιοχή “Τσιγγούρα”, μετά την υπ’ αρ. 64/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: ΨΒ7ΗΩ1Τ-ΜΞΜ)
 6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας, μετά την υπ’ αρ. 12/2020 απόφαση – εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
 7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης ως προς τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της Απολλωνίας, μετά την υπ’ αρ. 13/2020 απόφαση – εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
 8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες, μετά την υπ’ αρ. 14/2020 απόφαση – εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
 9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη διέλευση οχημάτων στο Βαθύ, μετά την υπ’ αρ. 15/2020 απόφαση – εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
 10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική πλατεία, μετά την υπ’ αρ. 3/2020 απόφαση – εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα
 11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών  
 12. Έγκριση μετακίνησης αιρετών για υπηρεσιακούς λόγους

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Μαρία Εμμ. Ναδάλη

.