Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Adespota Dimos

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αρ. 20/2020 απόφαση Δημάρχου συγκροτήθηκε η πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Η συγκρότηση της Επιτροπής έγινε σύμφωνα με το άρθ. 9 του Ν. 4039/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υπ’ αρ. 30/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίιφνου (Α.Δ.Α.: 9ΟΓΨΩ1Τ-ΧΗΖ).

Η επιτροπή αποτελείται από:

1.την κα Χρυσούλα Ποδότα, Δημοτική Σύμβουλο Σίφνου, ως Πρόεδρο,

2.την κα Φραγκίσκα Θεολόγου – Βλαχουτσάκου, Δημοτική Σύμβουλο Σίφνου,

3.τον κ. Γεώργιο Μαραγκό, ιδιώτη κτηνίατρο, που δραστηριοποιείται στο νησί της Σίφνου, με αναπληρώτρια την κα Αθηνά Καρποζήλου, ιδιώτη κτηνίατρο, που επίσης δραστηριοποιείται στο νησί της Σίφνου,

4.την κα Χρυσοβαλάντω Μυτιληναίου, δημότισσα Σίφνου, με ειδικότητα βοηθού κτηνιάτρου, με αναπληρώτρια την κα Ευγενία Βαλέντζα, δημότισσα Σίφνου,

5.την κα Καλλιόπη Γ. Ατσόνιου, δημότισσα Σίφνου, με αναπληρώτρια την κα Βαρβάρα Φιλιππίδου – Τόλια, δημότισσα Σίφνου.

Σίφνος, 3.5.2020

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της υπ’ αρ. 20/2020 απόφασης Δημάρχου (Α.Δ.Α.: 6ΨΓΟΩ1Τ-ΠΧΜ):

.