Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

DIMOS ANAKOINOSI

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αρ. 19/2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: ΨΗ07Ω1Τ-ΕΟΙ) συγκροτήθηκε τριμελή Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, αποτελούμενη από:

  • τον κ. Δημήτριο Ι. Ζαμπέλη, Αντιδήμαρχο, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον κ. Αντώνιο Δ. Φραντζή, επίσης Αντιδήμαρχο,
  • τον κ. Εμμανουήλ Κ. Χρυσόγελο, Σύμβουλο της Κοινότητας Απολλωνίας, με αναπληρωτή τον κ. Αντώνιο Ελ. Κορακή, Σύμβουλο της Κοινότητας Αρτεμώνα,
  • τον κ. Ιωάννη Σ. Καρύδη, υπάλληλο του Δήμου Σίφνου, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας, με αναπληρωτή τον κ. Αριστείδη Ν. Μαστρόκαλο, υπάλληλο του Δήμου Σίφνου, κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών.

Η Επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Ν. 4056/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 52/12-03-2012).

.