Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)

Dimos Sifnou Perivallon

Φίλες και φίλοι,

Είχαμε δεσμευτεί λίγες μέρες πριν για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις ενέργειες του Δήμου μας ως προς την αδειοδότηση του έργου του ΧΥΤΑ (Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) και την πορεία της διαδικασίας για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ (Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων). 

Με αφορμή, λοιπόν, και τα δημοσιεύματα που προηγήθηκαν, με σταθερή την πεποίθηση ότι στο κέντρο του ενδιαφέροντος όλων είναι η επαρκής ενημέρωση για τα θέματα της Σίφνου μας και σε καμία περίπτωση οι άγονες αντιπαραθέσεις, με τη βεβαιότητα, επίσης, ότι όλοι μας αγωνιούμε εξίσου για την επίλυση προβλημάτων που χρονίζουν, μολονότι κάποτε τα προσεγγίζουμε από διαφορετική οπτική γωνία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες στις οποίες έχουμε προβεί ως σήμερα για την αδειοδότηση του ΧΥΤΑ και τη συνακόλουθη παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ:

Στις 24.9.2019, σε λιγότερο δηλαδή από ένα μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων μας, διαβιβάστηκαν στην αρμόδια υπηρεσία Μήλου με το υπ’ αρ. πρωτ. 3691/2019 έγγραφό μας και σύμφωνα με το φάκελο που μας παρέδωσε η απερχόμενη δημοτική αρχή, τα δικαιολογητικά για την αδειοδότηση του έργου του ΧΥΤΑ (συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι του Ν.436 Β΄/14.02.2019, γενική διάταξη εγκατάστασης, γενική διάταξη διανομής ενέργειας & δίκτυο εξωτερικού φωτισμού καθώς και η υπ’ αρ. πρωτ.6922/26.05.2005 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Π.Ν.Α.).

Στις 8.10.2019 εισήλθε στο Δήμο μας η απάντηση του Γραφείου Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Μήλου, με την οποία καθορίζονταν, σύμφωνα με νεότερη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 – Φ.Ε.Κ. 436 Β΄/14-2-2019), τα γενικά και ειδικά δικαιολογητικά καθώς και τα παράβολα που απαιτούνταν για την επανυποβολή του αιτήματος έκδοσης απόφασης έγκρισης λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα των δικαιολογητικών, της υποστελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και της ανάγκης να κινηθούμε όσο το δυνατόν πιο άμεσα, επιλέξαμε να αναθέσουμε την εργασία σύνταξης του φακέλου σε εξωτερικό συνεργάτη με εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική εμπειρία, ύστερα από αναμόρφωση του προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη που θα απέρρεε από την ανάθεση αυτή.

Ύστερα από συστηματική επικοινωνία του εξωτερικού συνεργάτη τόσο με τις Υπηρεσίες του Δήμου όσο και με κάθε εμπλεκόμενο στο έργο (εργολήπτρια εταιρεία, διευθύνουσα αρχή “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” κ.λπ.), ο πλήρης φάκελος παραδόθηκε στο Δήμο μας στα τέλη Ιανουαρίου και στις 4.2.2020 απεστάλη στο Γραφείο Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Μήλου μαζί με νέο αίτημα για την αδειοδότηση του έργου.

Και ενώ είχε δρομολογηθεί η επιτόπια επίσκεψη των αρμόδιων στελεχών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στις 30.3.2020 εγγράφως ενημερωθήκαμε ότι η προγραμματισμένη επιθεώρηση αναβάλλεται, λόγω της εφαρμογής των μέτρων για την προστασία από τον COVID-19, και ότι η επιθεώρηση θα διενεργηθεί με την άρση των μέτρων.

Παράλληλα, στις 31.12.2019 είχε υποβληθεί από το Δήμο μας ερώτημα προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ” προκειμένου να εξασφαλιστεί και έγγραφη ενημέρωσή μας σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του υπολειπόμενου φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας. Στις 17.1.2020 η “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ” απάντησε ότι το ποσοστό ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής του έργου βρίσκεται περί του 98% και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ότι υπολείπεται η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου, ενώ εκκρεμεί και η μεταφορά 15.000m3 απορριμμάτων από τον υφιστάμενο ΧΑΔΑ στο ΧΥΤΑ.  

Για το ίδιο θέμα, επίσης, πραγματοποιήθηκαν δυο συναντήσεις στην Αθήνα με το Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλη Γραφάκο (στις 16 Οκτωβρίου και στις 19 Φεβρουαρίου), ο οποίος όλο αυτό το διάστημα συστηματικά καταθέτει το έντονο ενδιαφέρον του για την επιτάχυνση των ενεργειών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του έργου και να ξεκινήσει η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ, που αποτελεί συμβατική υποχρέωση του εργολάβου. Παράλληλα, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, επίσης στην Αθήνα, στις 8.11.2020, με τον Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων κ. Δημήτρη Αθανασούλη και τα στελέχη της ΕΦΑ Δρ. Γιώργο Γαβαλά, επιμελητή Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, και κα Κατερίνα Καλαντζοπούλου, Αρχαιολόγο του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων & Μουσείων, συζητήθηκε, μεταξύ των άλλων, και το θέμα της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ ως προς τα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Εφορείας. 

Επιπλέον, στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2020 εντάχθηκαν οι μελέτες που απαιτούνται τόσο για την επικαιροποίηση της ΑΕΠΟ (Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) του  ΧΥΤΑ όσο και για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ. Αυτή τη στιγμή, με την πολύτιμη συνεργασία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της ΠΝΑ, βρισκόμαστε στο στάδιο της έναρξης των προβλεπόμενων διαδικασιών, τις οποίες οφείλουμε να παρακολουθούμε συστηματικά, προκειμένου να μην υπάρξουν επιπλέον καθυστερήσεις. 

Όσον αφορά στο πρόσφατο ατυχές συμβάν, επιτρέψτε μας να αναφέρουμε ότι είναι πολύ μακριά από τις προθέσεις μας η απόκρυψη της αλήθειας. Παλεύουμε να αλλάξουμε καταστάσεις ετών που δε μας κάνουν περήφανους και που δεν αρμόζουν στη ΣΙΦΝΟ μας, στους κατοίκους και στους φίλους της, στο παρόν και στο μέλλον της.

Με την ευκαιρία, να απευθύνουμε ένα μεγάλο “ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ” σε όλους όσοι γενναιόδωρα πρόσφεραν τη συνδρομή τους το βράδυ της Παρασκευής 27 Μαρτίου και της Δευτέρας 2 Απριλίου, στη φωτιά που ξέσπασε στο χώρο της Βορεινής.

Συγκεκριμένα:

-στους συμπατριώτες μας που εθελοντικά συμμετείχαν στην κατάσβεση της φωτιάς Σίμο Σταυριανό, Κωνσταντίνο Καργιό, Δημήτρη Κουλούρη, Στέλιο Φύσσα, Απόστολο Ματζουράνη,

-στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Σίφνου, στον Ντίνο Ατσόνιο και στο Νάσο Πατσιούρα,

-στα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ιδιαιτέρως δε στον Αρχιπύραρχο κ. Βασίλειο Κοκμοτό, Περιφερειακό Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου, και στον Πύραρχο κ. Χριστόδουλο Παπαμιχαήλ,  Διοικητή των  Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Κυκλάδων,  

-στους υπαλλήλους του Δήμου μας Θοδωρή Διαρεμέ, Φραγκίσκο Γεωργούλη, Αντώνη Γεροντόπουλο.

Προσωπικά, θα ήθελα και δημόσια να απευθύνω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” και στους τρεις Αντιδημάρχους για την αρωγή τους στην αντιμετώπιση του προβλήματος, που δεν περιορίστηκε στο συντονισμό των ενεργειών!  

Τελειώνοντας, επιτρέψτε μας να τονίσουμε ότι, όπως για κάθε θέμα, έτσι και γι’ αυτό το τόσο σοβαρό, είμαστε πάντα στη διάθεση των συνδημοτών μας και των φορέων για όποια επιπλέον αναλυτική ενημέρωση, με βάση την επίσημη αλληλογραφία.

Σίφνος, 25.4.2020 

.