Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

DIMOS ANAKOINOSI

Καλούνται οι επαγγελματίες του νησιού μας που επιθυμούν να τους παραχωρηθεί η χρήση κοινόχρηστου χώρου για τη λειτουργία της επιχείρησής τους, να αποστείλουν την αίτησή τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου ως την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020.

Η αποστολή της αίτησης μπορεί να γίνει:

  • μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ: 2284033076),
  • με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail: m.sardi@sifnos.gr),
  • με ταχυδρομική αποστολή (ταχ. δ/νση: Δήμος Σίφνου, 840 03 Σίφνος).

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώνουν την παραλαβή του αιτήματός τους, επικοινωνώντας με την υπάλληλο του Δήμου μας κα Μαργαρίτα Σάρδη (τηλ.: 2284360324).

Εάν πρόκειται για αίτημα που υποβάλλεται για πρώτη φορά ή για τροποποίηση παλαιότερου, η αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα ή έστω σκαρίφημα, στο οποίο θα περιγράφονται το σχήμα και οι ακριβείς διαστάσεις του αιτούμενου προς παραχώρηση χώρου.

Αναλόγως των οδηγιών που αναμένεται να εκδοθούν και κατόπιν συνεννόησης με τους επαγγελματικούς φορείς του νησιού μας, είναι πιθανόν να δοθεί παράταση ως προς το χρόνο κατάθεσης των αιτήσεων ή ακόμα και το περιθώριο κατάθεσης συμπληρωματικών αιτήσεων, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα κατάληψης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου.

Παράλληλα, σας γνωρίζουμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί στη λήψη μέτρων με στόχο την ελάφρυνση των επιχειρήσεων που θίγονται από την υγειονομική κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, θα επανεξεταστούν, μεταξύ των άλλων, τόσο από το Δήμο όσο και από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου και τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, με βάση τις διατάξεις σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τις δυνατότητες του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. κ. Μανώλη Φουτουλάκη, στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα στα θέματα των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τηλ. επικ.: 2284031234).

Σίφνος, 22.4.2020

.