Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (03.04.2020)

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 3η Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, στις 12:00, σε τηλεδιάσκεψη, για την έκδοση  απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση απολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.)  οικονομικού έτους 2019
 2. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου οικονομικού έτους 2019 
 3. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου οικονομικού έτους 2019 
 4. Έγκριση απολογισμού της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου οικονομικού έτους 2019 
 5. Ανάθεση σε δικηγόρο της διερεύνησης υπόθεσης που αφορά στην πιθανή καταπάτηση δημοτικής κοινόχρηστης παρόδου στην Απολλωνία, μετά την υπ’ αρ. 11/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας    
 6. Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης της Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας
 7. Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της εταιρείας Σ. & Κ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Ο.Ε. για την εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών σε αδειοδοτημένο χώρο της εταιρείας στη θέση “Κουρτσούδι
 8. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 73,36 ευρώ από βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης 2018 Α΄ και 2019 Α΄, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας   
 9. Διαγραφή βεβαιωμένου συνολικού ποσού 231,80 ευρώ από βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης και αποχέτευσης, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας   
 10. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 104,78 ευρώ από βεβαιωτικό κατάλογο λόγω διπλής χρέωσής του, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας  
 11. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 140,04 ευρώ από βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης και νεκροταφείου λόγω διπλοεγγραφής, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας  
 12. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 355,14 ευρώ και μεταφορά ποσού 373,04 ευρώ από βεβαιωτικό κατάλογο αποχέτευσης, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας  
 13. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 1.757,68 ευρώ από βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας  

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Μαρία Εμμ. Ναδάλη