Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (27.03.20)

DimosSifnou OIKONOMIKH

Μετά την έκδοση της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-03-2020) και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 2, αυτής, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 27η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή ως τις 14:00, στη διά περιφοράς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στον Αρτεμώνα, στη θέση «Πλατύ Πηγάδι», μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στον Αρτεμώνα, στη θέση «Αγία Άννα», μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στον Αρτεμώνα, κάτω από το γήπεδο, μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στον Άγιο Λουκά, μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στον Αϊ Αντύπα, μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού  
 6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στην Απολλωνία, μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στο Κάτω Πετάλι, μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού  
 8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στις Αράδες, μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στην Καταβατή (στο δρόμο προς Βαθύ), μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου για την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού και την υπ’ αρ. 15/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας 
 10. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στα Φυρρόγεια, στη θέση “Κλώτσου”, για τη στάθμευση των οχημάτων του Δήμου (βυτιοφόρα, απορριμματοφόρα κ.ά.), μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στο Βαθύ, κοντά στο τέρμα του επαρχιακού δρόμου Απολλωνίας – Βαθύ (συνολικής έκτασης 2,6 στρεμμάτων), μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού  
 12. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση δεύτερου ακινήτου στο Βαθύ, κοντά στο τέρμα του επαρχιακού δρόμου Απολλωνίας – Βαθύ (συνολικής έκτασης 1,8 στρεμμάτων), μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 13. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση τρίτου ακινήτου στο Βαθύ, στο τέρμα του επαρχιακού δρόμου Απολλωνίας – Βαθύ (συνολικής έκτασης 162 τ.μ.) για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και για την ομαλή διάβαση των απορριμματοφόρων και λυματοφόρων του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 14. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στα Εξάμπελα, μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 15. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στον Πλατύ Γιαλό (συνολικής έκτασης 2 στρεμμάτων), μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου για την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού  
 16. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση δεύτερου ακινήτου στον Πλατύ Γιαλό (συνολικής έκτασης 2 στρεμμάτων), μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού  
 17. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση τρίτου ακινήτου στον Πλατύ Γιαλό (συνολικής έκτασης 5 στρεμμάτων), μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 18. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στο Φάρο, μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 19. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στη Χερρόνησο (συνολικής έκτασης 250 τ.μ.), μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού και τις υπ’ αρ. 6/2019 και 7/2019 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα  
 20. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση δεύτερου ακινήτου στη Χερρόνησο (συνολικής έκτασης 1 στρέμματος), μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με  την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού  
 21. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στο Πλακωτό, μετά την υπ’ αρ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού (για την ασφαλέστερη ροή των οχημάτων

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.