Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Θεμάτων 2ης συνεδρίασης ΔΗΚΕΣ [06.03.2020]

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2 / 06-03-2020

.

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΑΔΑ
1ο Οικονομικός Απολογισμός 2019Εγκρίθηκε ομόφωνα 2 ΨΥΣ4ΟΡΙΘ-Μ8Π
2ο Απολογισμός Πεπραγμένων 2019Εγκρίθηκε ομόφωνα 3 ΨΗ2ΧΟΡΙΘ-ΡΜΚ
3ο Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για Προμήθεια ΚαυσίμωνΕγκρίθηκε ομόφωνα 4 ΨΕΠ9ΟΡΙΘ-ΙΞ6
4ο Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για Διάθεση ΠιστώσεωνΕγκρίθηκε ομόφωνα 5 ΩΛΙΙΟΡΙΘ-ΖΡ4
5ο Ανατροπή κωδικών προϋπολογισμού 2019Εγκρίθηκε ομόφωνα 6 6ΜΦ7ΟΡΙΘ-ΤΔΧ
6ο Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικούΕγκρίθηκε ομόφωνα 7 ΨΕΕΡΟΡΙΘ-ΝΔ4
7ο Εκδήλωση διοργάνωσης πύργωνΑναβλήθηκε για επόμενη Συνεδρίαση

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΣΟΝΙΟΥ