Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου” (07.03.2020)

politistiko kentro

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στα Γραφεία του Πολιτιστικού Κέντρου το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 και ώρα 19:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1.- Ενημέρωση για το ξεκίνημα και την πορεία της “Ομάδας Φίλων του Κινηματογράφου στη Σίφνο” – Νέες προτάσεις.

2.- Έγκριση για ευχαριστήρια επιστολή στο προηγούμενο Δ.Σ. υπό τον κ. Βασίλη Φρ. Ψαθά και μέσω αυτού στα προηγούμενα Δ.Σ. του “ΠΚΣ” όλα τα χρόνια της λειτουργίας του. Στην ίδια επιστολή : Έκφραση ευχαριστιών και στον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδη ,συμπατριώτη μας κ. Λεωνίδα Δημητριάδη – Ευγενίδη για το συνεχές ενδιαφέρον του για το “Πολιτιστικό Κέντρου Σίφνου – Μαριάνθη Σίμου”.

3.- Συζήτηση περί αναπάντητου αιτήματός μας στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Σίφνου. Επανυποβολή β’ σχετικού μας αιτήματος.

4.- Έγκριση για ανακοίνωση – πρόσκληση σε όσους, είτε πρόσωπα είτε σωματεία, σχεδιάζουν εκδηλώσεις για το καλοκαίρι / 2020 στους χώρους του “Πολιτιστικού Κέντρου” για να είμαστε έτοιμοι έγκαιρα και στον εκ μέρους μας προγραμματισμό.

5.- Έγκριση εκτύπωσης και αγοράς “διπλοτύπων είσπραξης” υπέρ του “Π.Κ.Σ” για χρήση της ταμιακής υπηρεσίας του Δήμου Σίφνου, λόγω εξάντλησης των σχετικών αποθεμάτων.

6.- Συζήτηση και έγκριση για συντήρηση θερμαντικών σωμάτων, που υπολειτουργούν, σε όλες τις αίθουσες του “Π.Κ.Σ”

7.- Λήψη αμετάκλητης απόφασης για την πλήρη ονομασία του “Π.Κ.Σ” σε ” Πολιτιστικό Κέντρου Σίφνου – Μαριάνθη Σίμου”, λόγω μη συμπερίληψής της σε ΦΕΚ της σχετικής προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου τον Ιούνιο του 2011.

8.- Απόφαση για ορισμό υπεύθυνου διαχείρισης του τεχνικού εξοπλισμού του ” Π.Κ.Σ.” κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στις αίθουσές μας.

9.- Οποιαδήποτε θέμα κρίνουν σκόπιμο να συζητηθεί από τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου-Λήψη σχετικών αποφάσεων.

(Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού μας Κέντρου, κάθε φορά που βρίσκονται εκτός Σίφνου ή που κωλύονται να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις μας, να ενημερώνουν έγκαιρα τους αναπληρωματικούς συναδέλφους μας, ώστε να προγραμματίζουν τη δική τους ανεμπόδιστη παρουσία. )

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ”ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ’

Γιώργος Νίκου Θεοδώρου

.