Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (28.02.2020)

Sifnos Dimos Euro

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 5 και 6, του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του Ν.  4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134 Α΄/09.08.2019), σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, την 28η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020, μετά το υπ’ αρ. πρωτ. 11072/18.2.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
  2. Παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 4, της με αρ. ΚΗΜΔΗΣ 19SYMV005523583/6.9.2019 σύμβασης υπηρεσίας μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της εταιρείας “ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕXΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για την αποκομιδή απορριμμάτων και τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου 
  3. Αίτημα της εταιρείας “Grey Sands Holding Ltd” για επανεξέταση της υπ’ αρ. 10/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου περί ανάθεσης σε δικηγόρο της υπόθεσης που αφορά στην πιθανή καταπάτηση δημοτικής αγροτικής οδού στη θέση “Σκαλωτό”      
  4. Παροχή ή μη ειδικής εξουσιοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 96 του ΚΠΟΛΔ, σε μέλη της δικηγορικής εταιρείας “ΑΝΝΑ Α. ΚΟΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  για εκπροσώπηση του Δήμου Σίφνου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, κατά τη συζήτηση της υπ’ αρ. 62/2019 αγωγής του Δήμου κατά της εταιρείας με την επωνυμία “Grey Sands Holding Ltd”      

.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.