Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Sifnos Dimos Euro

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο

2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος  

3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος  

4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος  

6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος   

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 5 και 6, του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 τουΝ.  4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134 Α΄/09.08.2019), σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, την 25η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.), μετά την υπ’ αρ. 1/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης (Α.Δ.Α.: ΨΝ7ΧΟΡΙΘ-ΥΚΨ)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Μαρία Εμμ. Ναδάλη

.