Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Διακοπή μαθημάτων λόγω κακοκαιρίας (08.01.2020)

Sxoleia Kleista Dimos

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Αριθ. Απόφασης 1/2020)

ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων σε όλα τα Σχολεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σίφνου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Η Δήμαρχος Σίφνου,

Έχοντας υπόψη:

  1. το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθη-κε με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010,
  2. την παρ. 1 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010,
  3. τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998,
  4. την πρόγνωση καιρού Ελλάδος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων, την Τετάρτη 08-01-2020, στα παρακάτω Σχολεία που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σίφνου, προκειμένου να προφυλαχθούν οι μαθητές από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να συνεχιστούν (πολύ θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι), τα οποία καθιστούν επικίνδυνη την προσέλευσή τους σε αυτά:

  1. Παιδικός Σταθμός Σίφνου,
  2. Νηπιαγωγείο Απολλωνίας,
  3. Νηπιαγωγείο Αρτεμώνα,
  4. Δημοτικό Σχολείο Σίφνου,
  5. Γυμνάσιο Σίφνου με τάξεις Λυκείου,
  6. ΕΠΑ.Λ. Σίφνου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.