Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας στην έδρα του Δήμου Σίφνου

STO POLPROST SIFNOU 20

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Αριθ. Απόφασης 206/2019)

ΘΕΜΑ: Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας στην έδρα του Δήμου Σίφνου

Η Δήμαρχος Σίφνου

Έχοντας υπόψη:

 1. την παρ. 3 του άρθ. 13 του ν. 3013/2002 ( ΦΕΚ τ. Α 102/2002),
 2. την υπ’ αριθ. 187/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σίφνου (ΑΔΑ: ΨΩΣΞΩ1Τ-ΙΑ1),
 3. το με αριθ. πρωτ. 134680/963/08-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
 4. το με αριθ. πρωτ. 1016/49/544-α/12-12-2019 έγγραφο του Αστυνομικού  Σταθμού Σίφνου,
 5. το με αριθ. πρωτ. 1603.15/1369/2019/09-10-2019 έγγραφο του Λιμενικού  Σταθμού Σίφνου,
 6. το με αριθ. πρωτ. 7457 Φ.700/07-10-2019 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης,
 7. το με αριθ. πρωτ. 56843/15-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
 8. την περιπτ. θ΄ της παρ. 1 του άρθ. 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α 87/2010),

Αποφασίζουμε

Συνιστάται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας στην έδρα του Δήμου Σίφνου, αποτελούμενο από:

 1. τη Δήμαρχο κα Μαρία Ναδάλη, ως Πρόεδρο,
 2. τον αρμόδιο σε θέματα πολιτικής προστασίας Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαμπέλη, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο  κ. Αντώνιο Φραντζή,
 3. το Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Ιωάννη Ραφελέτο, με αναπληρώτρια τη Δημοτική Σύμβουλο της μειοψηφίας κα Φραγκίσκα Θεολόγου – Βλαχουτσάκου,
 4. την υπάλληλο του Γρ. Πολ. Προστασίας Μήλου κα Αργυρώ Τσιριγωτάκη, με αναπληρώτρια την υπάλληλο του Γρ. Πολ. Προστασίας Μήλου κα Παναγιώτα Αυγερινοπούλου,
 5. το Διοικητή του Αστυνομικού Σταθμού Σίφνου Ανθ/μο Άγγελο Μόσχο, με αναπληρωτή τον Αρχ/κα Δημήτριο Ζιώγα,
 6. το Λιμενοσταθμάρχη Σίφνου Ανθυποπλοίαρχο ΛΣ Παναγιώτη Ζαχαράκη, με αναπληρωτή τον Αρχικελευστή ΛΣ Διονύσιο Παππά,
 7. το Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης, έδρας του νομού, Αντιπύραρχο (8198) Χριστόδουλο Παπαμιχαήλ, με αναπληρωτή τον Υποδιοικητή Επιπυραγό (13953) Δημήτριο Σκόνδρα,
 8. τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σίφνου κ. Ζαννή Παλαιό ΠΕ5 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με αναπληρωτή τον υπάλληλο κ. Σωκράτη Κάραβο ΤΕ4 Μηχανολόγο Μηχανικό,
 9. τον εκπρόσωπο της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων κ. Γεώργιο Σκόνδρα, με αναπληρώτρια την κα Γραμματή Γκουντουβά.

Το παραπάνω Όργανο, κατά τη διάρκεια εξέλιξης καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.