Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Συμβούλιο Κοινότητας Απολλωνίας

Πρόσκληση

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Σίφνου

Προς 

  • κ. Συνοδινό Στυλιανό του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο  
  • κ. Χρυσόγελο Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο
  • κ. Θεοδωράτο Απόστολο – Παύλο του Αποστόλου, Σύμβουλο
  • κ. Ζαμπέλη Αντώνιο του Γεωργίου, Σύμβουλο     

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας στις 6 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψης απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Δράσεις και έργα της Κοινότητας Απολλωνίας προς ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ  

.