Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Κατάθεση Προσφοράς Για Προμήθεια Και Τοποθέτηση Πλακιδίων

dimos sifnou prosfores

Σίφνος, 26 Νοεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 4568

Πληροφορίες:
Αντιδήμαρχος Γεωργούλης Γεώργιος
Πληροφορίες: 6984617653

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην παροχή της υπηρεσίας “Συντήρησης και επισκευής κτιρίων” με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για την κάλυψη της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί το πρωτογενές αίτημα 19REQ005899903  από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής υπηρεσίας καθώς και έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης με τη απόφαση 183/2019 της Δημάρχου Σίφνου (ΑΔΑ: 6ΤΟ2Ω1Τ-ΑΒ0).

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και 29 Νοεμβρίου 2019, 13:00 και θα περιλαμβάνει:

  • Την προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων για την κάλυψη επιφάνειας δαπέδου 17 τετραγωνικών μέτρων,
  • την προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων για τη κάλυψη επιφάνειας δαπέδου  9 τετραγωνικών μέτρων,
  • την προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων σε τοίχο κουζίνας επιφάνειας 4 τετραγωνικών μέτρων,

Στην τιμή περιλαμβάνεται η τοποθέτηση μεσαίων πλακιδίων, η κόλα τοποθέτησης, ο αρμόστοκος καθώς και το σοβατεπί που θα τοποθετηθεί. Οι εργασίες θα εκτελεστούν στο κτήριο του πρώην δημοτικού ξενώνα Απολλωνίας σε υπάρχον πάτωμα από μωσαϊκό.

Η προϋπολογισθείσα  δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %  ανέρχεται στο ποσό των 700,00 ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.6261 .

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Οι προσφορές πρέπει να είναι ενυπόγραφες και με τα στοιχεία της επιχείρησης  και μπορούν να αποσταλούν και με τηλεομοιοτυπία στο  2284031010 στο πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου ή στο email:c.agioutantis@sifnos.gr.

Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου Γεώργιος Γεωργούλης

.