Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (15.11.2019)

.jpg

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, την 15η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 14:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Προμήθεια ενός (1) τριαξονικού φορτηγού οχήματος καταβρεχτήρα: Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσής του & συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού 

2) Έγκριση των πρωτοκόλλων ταμειακής διαχείρισης περιόδου Αυγούστου – Οκτωβρίου 2019

3) 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για τη δημιουργία του  Κ.A. εξόδων 30.6117.0003 «Παροχή υπηρεσιών για σύνταξη φακέλου λειτουργίας ΧΥΤΑ Σίφνου» 

4) 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την ενίσχυση του Κ.Α. 00.6222 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπίας τέλη εσωτερικού»

5) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους  2019 – Γ´ τρίμηνο

6) Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια: α)υλικών επισκευής των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων – ειδών χριστουγεννιάτικης διακόσμησης, β) πινακίδων του Δήμου Σίφνου

7) Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια – τοποθέτηση πλακιδίων και για τις ανάγκες διαμόρφωσης της είσοδου στο Γραφείο Δημότη προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ικανότητες. 

8) Εξειδίκευση πίστωσης για τη συντήρηση & την επισκευή εγκαταστάσεων του ελικοδρομίου

9) Εξειδίκευση πιστώσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή του ψυγείου του Δημοτικού Σφαγείου Σίφνου 

10) Έγκριση δαπανών μετακίνησης στην Αθήνα του Αντιδημάρχου κ. Γιώργου Κ. Γεωργούλη για τη συμμετοχή του στις εκλογές ανάδειξης του νέου Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (Σάββατο 9/11/2019)

11) Έγκριση δαπανών μετακίνησης στη Σύρο του Αντιδημάρχου κ. Δημήτρη Ι. Ζαμπέλη για τη συμμετοχή του  στη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων (Δευτέρα 11/11/2019)

.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Μαρία Εμμ. Ναδάλη

.