Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Υπηρεσία Καθαριότητας – Ανακύκλωσης

Recycle 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνδημότες, 

Για την αποδοτικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας μας θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής: 

  • Τα ογκώδη αντικείμενα θα απομακρύνονται από τα σημεία εναπόθεσης με ευθύνη του Δήμου δυο φορές την εβδομάδα κάθε Τρίτη και Παρασκευή- και αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος. Η μεταφορά τους στους υποδεικνυόμενους χώρους θα πρέπει να γίνεται το προηγούμενο βράδυ (Δευτέρα & Πέμπτη βράδυ, αντίστοιχα). Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτησή τους σε σημεία που δεν έχουν υποδειχτεί από το  Δήμο.
  • Τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών (φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων), εφόσον δεν είναι δυνατή η διαχείρισή τους από το δημότη, θα μεταφέρονται με ευθύνη του Δήμου αποκλειστικά και μόνον στην περίπτωση που είναι συσκευασμένα σε ανθεκτικές πλαστικές σακούλες και πάλι κατόπιν συνεννόησης των ενδιαφερομένων με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
  • Σας υπενθυμίζουμε ότι δε θεωρούνται απορρίμματα άχρηστα ή αδρανή υλικά που προέρχονται από οικοδομικές εργασίες (κατεδαφίσεις, ανεγέρσεις, επισκευές, ή διαρρυθμίσεις ακινήτων). Τα συγκεκριμένα υλικά απαγορεύεται να τοποθετούνται σε οδούς, πεζοδρόμια ή ακάλυπτους χώρους. Πρέπει να μεταφέρονται στους αδειοδοτημένους χώρους ανακύκλωσης και υπόχρεος για τη μεταφορά και τη διαχείρισή τους είναι ο κύριος του ακινήτου και ο εργολάβος του έργου, που επιβαρύνονται και με τη σχετική δαπάνη.

Κάθε παράβαση των ανωτέρω τιμωρείται με πρόστιμο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καθαριότητας – Ανακύκλωσης του Δήμου μας (Α.Δ.Α.: 951ΔΩ1Τ-ΖΦ1).

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη συνεργασία!

Ας βοηθήσουμε ΟΛΟΙ να παραμείνει η Σίφνος μας καθαρή!

Σίφνος, 20.10.2019

Αντώνης Φραντζής, Αντιδήμαρχος

.