Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Σύσταση Ομάδων Εργασίας

22 Full min

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Αριθ. Απόφασης 167/2019)

ΘΕΜΑ: Σύσταση ομάδων εργασίας με σκοπό την απογραφή του υφιστάμενου εξοπλισμού, εξαρτημάτων, υλικών και αναλώσιμων στις υπηρεσίες του Δήμου  

Η Δήμαρχος Σίφνου

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 1 περιπτ. θ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010).
 2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ Β 3210/03-12-2012),

Αποφασίζουμε

Συνιστούμε τις παρακάτω ομάδες εργασίας με σκοπό την απογραφή του υφιστάμενου εξοπλισμού, εξαρτημάτων, υλικών και αναλώσιμων στις υπηρεσίες του Δήμου:

Υπηρεσία Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού

 1. Αντώνης Φραντζής – Αντιδήμαρχος 
 2. Ιωάννης Καράβης – ΥΕ 16 Εργάτης Καθαριότητας 
 3. Ιωάννης Χρυσόγελος – ΤΕ 4 Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός 

Υπηρεσία  Ύδρευσης – Αποχέτευσης

 1. Γιώργος Κ. Γεωργούλης – Αντιδήμαρχος
 2. Ιωάννης Πατριάρχης  – ΔΕ 30 Τεχνίτης
 3. Θεόδωρος Διαρεμές  – ΔΕ 30 Υδραυλικός   

Δημοτικά οχήματα

 1. Θαλής Συνοδινός – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
 2. Φραγκίσκος Γεωργούλης – ΔΕ 26 Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων 
 3. Ανδρέας Διαρεμές  –  ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγος

Γραφεία Δημοτικού Καταστήματος Απολλωνίας (πρώην Ξενώνας Απολλωνίας) – Αίθουσα Συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος» – Αποθήκη

 1. Δημήτρης Ζαμπέλης – Αντιδήμαρχος
 2. Σωκράτης Κάραβος – ΤΕ 4 Μηχανολόγος Μηχανικός     
 3. Χρήστος Αγιουτάντης – ΤΕ 17 Διοικητικός – Τουριστικών Επιχειρήσεων

Γραφεία Κοινότητας Αρτεμώνα & Κ.Ε.Π.

 1. Θωμάς Τσίπης – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Αρτεμώνα
 2. Ελένη Σαραμάσκου – ΠΕ Εξυπηρέτησης Πολιτών
 3. Εμμανουήλ Φουτουλάκης –  ΠΕ Εξυπηρέτησης Πολιτών

Δημαρχείο

 1. Απόστολος Θεοδωράτος – Σύμβουλος Κοινότητας Απολλωνίας
 2. Σπυριδούλα Φερεντίνου – ΠΕ 1 Διοικητικός
 3. Παναγιώτης Κορακής – ΔΕ Διοικητικός   

Γραφείο ΔΗ.Κ.Ε.Σ. (Καμάρες)

 1. Ευαγγελία Ατσόνιου – Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Σ.
 2. Σοφία Κατζηλιέρη – Δ/ντρια ΔΗ.Κ.Ε.Σ.
 3. Αντώνης Γεροντόπουλος – ΔΕ 29 Οδηγός

Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου 

 1. Γιώργος Θεοδώρου – Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου
 2. Φλώρα Χρύσου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 3. Αικατερίνη Ψαραύτη – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Οι παραπάνω ομάδες εργασίας οφείλουν έως και 15/11/2019 να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες απογραφής και να παραδώσουν αντίστοιχη έκθεση και πίνακες.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οριζόμενοι

.