Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Ρύθμιση Οφειλών – Παράταση ως τις 31/12/2019

.jpg

Όσοι Δημότες έχουν οφειλές προς το Δήμο Σίφνου από τέλη και δικαιώματα, μπορούν να τις εξοφλήσουν, σύμφωνα με το Ν. 4611/2019, από δύο έως εκατό (100) μηνιαίες δόσεις με κλιμακωτή απαλλαγή προσαυξήσεων από 80% έως 50% και ελάχιστη δόση ανά μήνα τα 20 ευρώ.

Η εφάπαξ καταβολή οφειλών απαλλάσσεται από όλες (100%) τις προσαυξήσεις.

Η νέα αυτή ρύθμιση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους οφειλέτες γιατί:

α. υπάρχει σημαντική έκπτωση στις προσαυξήσεις,

β. “παγώνουν” οι προσαυξήσεις,

γ. οι μηνιαίες δόσεις μπορεί να φτάσουν έως εκατό, και 

δ. η ελάχιστη δόση είναι 20 ευρώ.

Επιπλέον,  για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση παύουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης του Δήμου.

Όσοι επιθυμούν να υπαχθούν στην ευεργετική αυτή ρύθμιση, πρέπει να καταθέσουν αίτηση στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου έως τις 31/12/2019, πληρώνοντας ταυτόχρονα και την πρώτη δόση.

Τελευταία προθεσμία αιτήσεως: 31/12/2019.

Μετά το πέρας της προθεσμίας και για όσους δεν ενταχθούν στη ρύθμιση, ο Δήμος θα προχωρήσει στη λήψη μέτρων είσπραξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σίφνου στα τηλέφωνα 2284360319 & 2284360320.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τηλ: 2284360320 (Ψαραύτη Κατερίνα)
Τηλ: 2284360319 (Βενιός Κωνσταντίνος)

Από το Δήμο Σίφνου

.