Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Ρύθμιση οφειλών

.png

Αγαπητοί συνδημότες,
Σας υπενθυμίζουμε ότι, βάσει των διατάξεων των άρθρων 110 – 117 του Ν. 4611/2019 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α΄73/17.05.2019), δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών για ρύθμιση οφειλών, κατόπιν αίτησής τους, καθώς και για εξόφλησή τους σε δόσεις ή εφάπαξ, “απολαμβάνοντας ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξουν και την αντίστοιχη κλιμακωτή αυξανόμενη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα”.

Σύμφωνα με το άρθρο13 του ίδιου νόμου, η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ως τις 30.9.2019.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν ακόμα υποβάλει το σχετικό αίτημα να προσέλθουν έως τη Δευτέρα 30/09/2019 στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση (κτήριο Δημοτικού Ξενώνα – Απολλωνία, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Κωστής Βενιός, ώρες: 08:00 – 13:30).

.