Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Σύσταση ομάδας εργασίας για αθλητικές διοργανώσεις Σίφνου

  • Αρχική
  • Tag: Σύσταση ομάδας εργασίας για αθλητικές διοργανώσεις Σίφνου
Dimos Sports

Σύσταση ομάδας εργασίας για αθλητικές διοργανώσεις Σίφνου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Αριθ. Απόφασης 205/2019) ΘΕΜΑ: Σύσταση ομάδας εργασίας για αθλητικές διοργανώσεις Σίφνου Η Δήμαρχος Σίφνου,  Έχοντας υπόψη: την παρ. 1, περιπτ. θ, του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/2010), το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, δεδομένου ότι η…
Μάθε περισσότερα
.