Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Διακοπή μαθημάτων λόγω κακοκαιρίας (08.01.2020)

  • Αρχική
  • Tag: Διακοπή μαθημάτων λόγω κακοκαιρίας (08.01.2020)
Sxoleia Kleista Dimos

Διακοπή μαθημάτων λόγω κακοκαιρίας (08.01.2020)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Αριθ. Απόφασης 1/2020) ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων σε όλα τα Σχολεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σίφνου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων Η Δήμαρχος Σίφνου, Έχοντας υπόψη: το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθη-κε με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010, την παρ.…
Μάθε περισσότερα
.