Συνιστούμε τις παρακάτω ομάδες εργασίας συμβουλευτικού – γνωμοδοτικού χαρακτήρα: Α) Ομάδα εργασίας για την ανάδειξη της σιφναίικης αγγειοπλαστικής τέχνης, αποτελούμενη από τους: