Η Δήμαρχος Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη της: –την υπ’ αριθ. 222/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί προγραμματισμού δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Σίφνου για το έτος 2020, μετά την από 7/11/2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου (Α.Δ.Α.: Ψ38ΖΩ1Τ-ΒΧΧ), –την υπ’ αρ. πρωτ. 241/27.1.2020 παροχή σύμφωνης γνώμης…